Wat is het voordeel voor uw kind(eren)?

• Van 0 tot en met 12 jaar een afwisselend programma voor de gehele dag; van school en opvang.

• Wij delen één visie van waaruit een kind optimaal begeleid wordt bij de ontwikkeling: van het kinderdagverblijf en de peutergroep tot en met de basisschool.

• Kindgerichte aanpak: elk kind kan rekenen op een aanpak op maat.

• Veelzijdig aanbod. Variërend van sport tot onderwijs en van natuur en cultuur tot weerbaarheid. 

• Bredere ontwikkeling: binnen De KinderWaard wordt een kind gestimuleerd om nieuwe dingen te ontdekken. 

• Betere sociale ontwikkeling: er is specifieke aandacht voor de sociale vaardigheden van het kind.

Wat is het voordeel voor u als ouder?

• Duidelijk beleid: kinderdagverblijf, peutergroep en basisschool delen dezelfde uitgangspunten om het beste te kunnen bieden voor uw kind. 

• Complete opvang: u bent verzekerd van professionele opvang van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 18.30 uur.

• Maximaal ontzorgd: ons aanbod sluit aan op uw praktische behoefte, bijvoorbeeld opvang tijdens studiedagen, gezamenlijke oudergesprekken en sporten of zwemles tijdens de opvang.

• 52 weken per jaar: De KinderWaard zorgt, indien gewenst, ook in de vakantie voor uw kind. Er worden dan uitdagende, afwisselende activiteiten en uitstapjes aangeboden.

• Gelijke leeftijden: De KinderWaard deelt kinderen zoveel mogelijk op leeftijd in.