De KinderWaard werkt samen met verschillende partners, van (sport)vereniging tot plaatselijke kleinschalige kinderopvanglocaties en (culturele) instellingen. Al onze partners onderschrijven onze visie:

Kinderen en hun behoeften staan centraal in alles wat we doen en onze organisatie zijn van meerwaarde voor de ontwikkeling van kinderen en/of van toegevoegde waarde voor ouders om hen te ondersteunen.

 

De KinderWaard werkt met diverse partners samen. Wij kijken ook per locatie waar ouders en kinderen behoeften aan hebben. Zo kan het zijn dat we samenwerken met andere kinderopvangorganisaties of de ene locatie zwemles in het programma heeft en de andere honkballes. De partners van de KinderWaard hebben dus wel een gemeenschappelijk belang en dat is het kind. Alhoewel wij daarin vaak samenwerken op verschillende niveaus blijven de partners zelfstandig en dragen zij de eigen verantwoordelijkheid voor hun organisatie.

Hieronder het overzicht van onze samenwerkingspartners en hun input voor de KinderWaard:

 

Wordt u ook partner?

Wij staan altijd open voor nieuwe samenwerkingspartners. Dit om het aanbod van activiteiten voor de kinderen te vergroten, maar ook om de kwaliteit en verdere ontwikkeling te bevorderen. Bij De KinderWaard staan de behoeftes van ouders en de ontwikkeling van de kinderen centraal. Ieder die daarbij kan helpen (sportverenigingen, peuterspeelzalen, culturele instellingen etc.) en die dit principe uitstraalt, is welkom om aan te sluiten. Heeft u interesse om met uw organisaties/vereniging aan te sluiten? Neem dan contact met ons op voor meer een oriënterend gesprek.

Wilt u als partner aansluiten bij De KinderWaard?

Vul dan het formulier in. U kunt ook contact opnemen met:

Bert Tuk 
telefoonnummer (0186) 62 14 61

Stefanie Verrijp
telefoonnnummer (0186) 62 03 42