Trots op onze samenwerking!

vrijdag 29 mei 2020

Niemand had ooit zien aankomen dat in maart 2020 de scholen en kinderopvangcentra dicht zouden gaan. Maar door de coronacrisis werd deze beslissing toch gemaakt door onze regering. Maandag 16 maart gingen alle scholen en opvangcentra dicht. Een bijzondere tijd brak aan waar we niet op waren voorbereid en waarin er snel geschakeld moest worden.

Niemand had ooit zien aankomen dat in maart 2020 de scholen en kinderopvangcentra dicht zouden gaan. Maar door de coronacrisis werd deze beslissing toch gemaakt door onze regering. Maandag 16 maart gingen alle scholen en opvangcentra dicht. Een bijzondere tijd brak aan waar we niet op waren voorbereid en waarin er snel geschakeld moest worden.

Samenwerking tussen verschillende partners KinderWaard

Bij de sluiting van de scholen en de kinderopvangcentra werd goed duidelijk hoe belangrijk de samenwerking tussen de verschillende organisaties, van de KinderWaard en daarbuiten, is in de gemeente Hoeksche Waard.

Vanaf de eerste dag is die samenwerking intensief geweest en dat heeft zijn vruchten afgeworpen voor alle betrokkenen!

In de Hoeksche Waard hebben alle kinderopvangcentra de noodopvang voor kinderen onder de 4 jaar, maar ook de noodopvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar verzorgd. Hierdoor waren de leerkrachten in staat om zich volledig te focussen op het opzetten van kwalitatief goed thuisonderwijs.

Kinderen werden bij de kinderopvangcentra opgevangen, of op school onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers van de kinderopvangcentra.

Binnen twee dagen na het sluiten van de scholen zijn de leerkrachten in de Hoeksche Waard er in geslaagd om goed thuisonderwijs op te zetten.

Ook de pedagogische medewerkers en leerkrachten hebben met elkaar gezorgd voor een goede begeleiding van de kinderen bij de opvanglocaties.

3 Kinderwaard Trots op onze samenwerking!.png

Thuisonderwijs fase twee

Na twee weken van thuisonderwijs is er een grote kwaliteitsslag gemaakt om nóg beter te voldoen aan de behoeften van de kinderen met betrekking tot thuisonderwijs.

Via vaste kwaliteitsnormen voor de instructiemomenten, dagelijks contact met de leerlingen en het goed in beeld houden van alle leerlingen waren de leerkrachten in staat om vinger aan de pols te houden bij al hun leerlingen en zo de juiste ondersteuning te bieden.

Het maken van deze grote kwaliteitsslag was te danken aan de goede verdeling van taken tussen de verschillende organisaties in de Hoeksche Waard, waarbij het kind centraal stond.

Scholen deels open vanaf 11 mei

In de Hoeksche Waard is de meivakantie dit jaar vroeg begonnen. Dat betekent dat de leerkrachten vanaf 4 mei weer aan het werk zijn gegaan. In deze week hebben zij goed kunnen voorbereiden op het openen van de scholen op 11 mei.

Vanuit de regering is er aangestuurd op het opsplitsen van de klassen zodat kinderen wel volledige dagen naar school kunnen gaan. Dit is voor alle betrokkenen, de kinderen, ouders, maar ook de scholen en kinderopvangcentra de beste oplossing. De scholen van CSG De Waard hebben deze aanpak daarom ook doorgevoerd en klassen opgesplitst.

Alhoewel per school de mogelijkheid bestond om een eigen invulling, binnen de gestelde kaders ten aanzien van de schooltijden, te hanteren is het toch gelukt om een goede aansluiting te vinden met de kinderopvangcentra. Dit is te danken aan de flexibiliteit van de kinderopvangorganisaties en dan met name van de pedagogische medewerkers.

Na iedere dag school kregen de leerlingen huiswerk mee voor de thuiswerkdag die daar op volgt. De focus lag in eerste instantie op het welbevinden van de kinderen en de kerntaken zoals rekenen en schrijven.

Door bijna alle scholen is er gekozen voor het invoeren van een continurooster. Op die manier worden de haal en breng moment zo veel mogelijk beperkt.

Zoals wij nu weten gaan de scholen op 8 juni weer helemaal open.

Kinderwaard Trots op onze samenwerking!.png

Noodopvang vanaf 11 mei

De noodopvang wordt vanaf  11 mei niet meer uitsluitend door de kinderopvangcentra verzorgd. Schoolgaande kinderen worden door de scholen zelf opgevangen.

Op de dagen dat de kinderen naar school gaan kan er ook gebruik worden gemaakt van voorschools en naschoolse opvang. De aanvang en eindtijden worden hierin ook aangepast om de toestroom te beperken. Ook de kinderopvangcentra zullen zich hierop aanpassen.

Behalve de kinderen uit de noodopvang mochten na 11 mei ook de klanten van de buitenschoolse opvang weer naar de opvanglocaties komen op hun schooldagen.

De kinderopvang van 0-4 ging weer helemaal open. Ook hier toonden de meeste organisatie zich flexibel omdat ouders massaal hun dagen moesten ruilen doordat de schooldagen niet meer op werkdagen vielen. Dus mochten de opvangdagen geruild worden zodat deze samen vielen met de onderwijsdagen van oudere kinderen uit een gezin.

Capaciteit kinderopvangcentra

In de periode van 11 mei tot 1 juni is de capaciteit van de kinderopvangcentra goed gemonitord. Elke dag is er besproken hoeveel kinderen en gebruik zouden maken van noodopvang en werd er overlegd. Ook de gemeente speelde hierin een belangrijke rol en was nauw betrokken.

Kwetsbare kinderen

In de Hoeksche Waard is er vanaf het begin van de coronacrisis veel aandacht geweest voor kwetsbare kinderen, al voordat dit een landelijke regeling was.

Door de professionele aanpak van alle betrokken organisaties in de Hoeksche Waard is deze kwetsbare groep kinderen altijd goed in beeld geweest. Waar nodig zijn deze kinderen opgevangen en is er extra begeleiding geweest.

De KinderWaard heeft zelf een procedure gemaakt voor bijzondere gevallen. Ook is er hierover altijd nauw contact geweest met de gemeente en School Maatschappelijk Werk om zo de beste ondersteuning voor het kind te kunnen bieden.

Wij kijken met een tevreden gevoel terug op de afgelopen periode en zijn vol vertrouwen in de toekomst.

 

« Terug naar Blog overzicht